Nova Praxis Sp. z o.o.

Opis

Firma Nova Praxis posiada w ofercie kompleksowy pakiet usług doradczych pozwalających na wspieranie firm w podnoszeniu efektywności i w ich przekształceniach – zarówno na poziomie biznesowym, jak i organizacji wewnętrznej. Paleta usług obejmuje zarówno usługi związane z diagnozą / audytem sytuacji, budową strategii kierunkowych, jak i konsekwentnym wspieraniem firm we wdrażaniu zaleceń w poszczególnych obszarach. Przekrojowość oferty stanowi atut w realizacji wnioskowanego projektu – posiadamy potencjał do wsparcia firm o różnorakiej specyfice i problemach. Poniżej prezentujemy zakres naszych działań adresowanych do firm mikro, małych i średnich:

1.Prowadzenie audytów organizacyjnych / efektywności – mających na celu wskazanie obszarów do poprawy oraz rekomendacji zmian.
2.Doradztwo związane z mapowaniem i optymalizacją procesów biznesowych.
3.Doradztwo związane z wdrażaniem Bazy wiedzy w firmie
4.Tworzenie bibliotek procedur / instrukcji.
5.Doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania przez cele w oparciu o metodykę MBO.
6.Doradztwo związane z wdrażaniem wytycznych RODO.
7.Doradztwo związane z wdrażaniem mikro robotów biurze w oparciu o platformy RPA (ang. Robotic Process Automation)
8.Doradztwo w zakresie Modelowanie struktur organizacyjnych.
9.Doradztwo w zakresie Poprawy skuteczności i efektywności sprzedaży.
10.Doradztwo związane z Badaniem efektywności pracy, w tym:
a.Pomiar procesów
b.Pomiar czynności
11.Doradztwo strategiczne, w tym:
a.doradztwo mające na celu pozyskanie inwestorów / przekazanie udziałów
b.opracowanie strategii biznesowych
c.opracowanie strategii zmian organizacyjnych
d.opracowanie strategii produktowych
12.Doradztwo w zakresie wdrażania metodyk Zarządzania portfelem projektów (PMO)
13.Doradztwo informatyczne.
14.Doradztwo związane z wdrażaniem systemów kontrolingowych.
15.Szkolenia.

Dostępne usługi
Logo
Logo Nova Praxis Sp. z o.o.
Dane firmy

6762464215

608552261

lp.sixarpavon@rojab.darnok

Plac Szczepański nr 3, lok. 48, Kraków 31-011

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.