Zmiany w Regulaminie udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Opublikowano: wtorek, 1 wrzesień 2020, 23:44

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulamin udzielenia wsparcia dla MŚP wraz z załącznikami, w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany. Są one wynikiem rekomendacji eksperckich zgłoszonych w procesie ewaluacji pilotażowej fazy realizacji projektu.

Do spraw rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się Wzór 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu. Za sprawy rozpoczęte rozumie się sprawy, w których wniosek o zawarcie umowy wsparcia został złożony w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Pliki do pobrania

Regulamin MSP

488Kb

Zal nr 1 do Reg. Formularz zgłoszenia MSP

75Kb

Zal nr 2 do Reg. Oswiadczenie dot. syt. ekonomicznej

74Kb

Zal nr 3 do Reg. Upowazn. do podpis. Formularza zgłosz. wraz z zał.

96Kb

Zal nr 5 do Reg. Taryfikator

71Kb

Zal nr 6 do Reg. Instrukcja wypełniania załączników

86Kb

Zal nr 7 do Reg. Karta oceny wniosku o refundację

57Kb

Zal nr 8 Karta oceny - rozliczenie usługi i Karta ND

51Kb

Zal nr 9 do Reg. Mechanizm popytowy

90Kb

Zał. nr 4 Umowa do 01.09.2020

679Kb

Zał. nr 4 Umowa po 01.09.2020

733Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.