Zmiany w Regulaminie kwalifikacji MŚP, Dostawców Usług oraz Niezależnych Doradców

Opublikowano: środa, 18 wrzesień 2019, 14:38

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa do Regulaminu kwalifikacji MŚP w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB, zostały wprowadzone zmiany w regulaminach/załącznikach dotyczących kwalifikacji Odbiorców Wsparcia, Dostawców Usług  jak również Niezależnych Doradców.

Aktualne wersje dokumentów dostępne są w zakładkach dotyczących poszczególnych naborów.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.