Ocena zasadności zakupu usługi przez Odbiorcę Wsparcia

Opublikowano: wtorek, 18 styczeń 2022, 10:20

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że od 1 lutego 2022 analiza zasadności zakupu danego wariantu usługi przez Odbiorcę Wsparcia będzie prowadzona już na etapie "Zapytania" (sprawy typu Zapytanie są w systemie PPWB oznaczane jako /ZZ). Do tej pory ocena była prowadzona w trakcie podpisywania przez OW umowy z Administratorem PPWB, czyli w pierwszej fazie etapu "Realizacji zlecenia" (oznaczenie sprawy w systemie to /ZR).

Oznacza to następujące zmiany w działaniu systemu:

- we wszystkich sprawach typu "Zapytanie" pojawi się dodatkowy element w postaci zatwierdzenia sprawy przez Administratora po zakończeniu negocjacji między Odbiorcą Wsparcia (OW) i wybranym Dostawcą Usługi (DU). OW może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji potrzebnych do uzasadnienia wyboru konkretnego wariantu realizacji usługi w odniesieniu do potrzeb firmy. W procesie zatwierdzenia może także wziąć udział powołany przez Administratora Niezależny Doradca.

- w formularzu spraw typu "Zapytanie" pojawią się nowe pola do wpisania uzasadnienia zakupu usługi oraz będzie możliwość dodania załączników (np. potwierdzających sytuację finansową firmy).

- w przypadku spraw typu Zapytanie, które zostaną zamknięte przez OW i DU przed 1 lutego 2022 ocena zasadności zakupu będzie prowadzona jak dotychczas na etapie podpisywania przez OW umowy z Administratorem (w ramach spraw typu Realizacja).

Celem wprowadzonej zmiany jest zmniejszenie ryzyka zakwestionowania zasadności zakupu danej usługi bądź wybranego jej wariantu na etapie, w którym prace związane z realizacją usługi oraz podpisywaniem umowy wsparcia są już zaawansowane.


Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.