Zwiększ efektywność energetyczną twojej firmy dzięki Kredytowi technologicznemu

Opublikowano: środa, 31 maj 2023, 09:17

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs „Kredyt technologiczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw small mid-caps (czyli firm posiadających status małej spółki o średniej kapitalizacji (≤499 pracowników) i mid-caps (czyli spółek o średniej kapitalizacji (≤3000 pracowników).

Wnioski można składać od 13.06.2023 r. do 17.08.2023 r., a na przedsiębiorców czekają środki w kwocie 660 mln zł.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.