Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej

Parametry usługi
7 626

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

1

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa będzie zawierała następujące elementy:

Zbadanie aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy;
Analizę czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na ryzyko wdrożenia innowacji produktowej;
Identyfikacja ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji produktowej;
Ocena zidentyfikowanego ryzyka;
Rekomendacja strategii postępowania z wybranymi ryzykami;
Rekomendacja sposobu monitorowania ryzyka w aspekcie wdrażanej innowacji;
Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które skorzystają z naszej usługi będą mogły wprowadzić do oferty nowy produkt, który będzie wyróżniać się na rynku obniżając w sposób istotny ryzyko związane z zaplanowanym przedsięwzięciem poprzez podjęcie działań minimalizujących ryzyko krystalizacji zagrożeń, a w przypadku ich zaistnienia podjęcia planu awaryjnego. Działanie to pozwoli zatem na podejmowanie optymalnych decyzji unikając tym samym potencjalnych błędów prowadzących do braku sukcesu wdrożenia. Tym samy wartością dodaną dla Zleceniobiorcy będzie:

Pozyskanie wiedzy o potencjalnych ryzykach związanych z wdrażaną innowacją w kontekście dotychczasowej działalności, w tym przede wszystkim aktualnej oferty;
Poznanie ryzyka wraz z jego dokładną identyfikacją, opisem, wpływem na planowane do podjęcia działania, jego oceną;
Uzyskanie rekomendacji działań optymalnych do wdrożenia w aspekcie strategii postępowania z ryzykiem oraz jego monitorowaniem;
Obniżenie ryzyka wdrażania nowych produktów na rynek;
Skuteczniejsze przygotowanie się do rozwoju oferty;
Pozyskanie informacji, które pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.

Suma wskazanych korzyści możliwych do uzyskania przez pojedynczego Zleceniodawcę będzie przekładała się na rozwój sektora MSP działających na obszarze woj. podkarpackiego. Eliminując lub istotnie zmniejszając ryzyko związane z wybranymi przedsięwzięciami przedsiębiorstwo będzie mogło rozwijać swoją ofertę o usługi/produkty, które posiadać będą unikalne cechy na tle konkurencji (także krajowej i zagranicznej) kształtować będą nie tylko swoją konkurencyjność, ale stopniowo pozyskiwać nowych klientów prowadząc tym samym do wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych. Wzrost w tym obszarze zapewni z kolei poprawę zdolności do rozwoju, inwestycji, zwiększy się zatrudnienie. Uzyskiwanie lepszych wyników będzie z kolei powodować rozwój całego sektora.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8151757171

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.