Prorozwojowe usługi klasterIT.pl

Parametry usługi
12 300 - 123 000

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 6 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa obejmuje działania nakierowane na umożliwienie lub podniesienie poziomu współpracy firmy z innymi firmami klastra informatycznego (klasterIT.pl). W ramach usługi zaplanowane jest szereg działań takich jak: analiza profilu firmy pod kątem możliwości współpracy biznesowej z innymi firmami klastra, analiza możliwości i preferowanych kierunków rozwoju, analiza i doradztwo w zakresie koordynacji współpracy , analiza możliwości i doradztwo w zakresie możliwych synergii z innymi firmami klastra, przygotowanie spotkań merytorycznych z wybranymi firmami klastra celem poszukiwania synergii, działania wizerunkowe w zakresie rozwoju współpracy oraz reprezentacja interesów firmy wraz ze wsparciem marketingowym w wybranym zakresie. W ramach usługi zostanie zapewniona możliwość wystąpień czy udziału personelu odbiorcy usługi w wybranych wydarzeniach mających wpływ na markę firmy , jej doświadczenie czy postrzeganie jej oferty. Dostawca zapewnia jednocześnie, że w ramach usługi zapewni współudział firmy w wydarzeniach, w których obecne będą inne podmioty klastra, tak aby osiągnąć cele marketingowe i wizerunkowe dla odbiorcy usługi.
Usługa polegać będzie na pojęciu skoordynowanych działań dla firmy w 2 obszarach:
1) analiza i przygotowanie do wspólnych działań, polegająca na dostarczeniu usług doradczych i usług wsparcia w zakresie wyboru kierunków aktywności promocyjnej, marketingowej, kooperacyjnej czy wyboru rynków dużej szansy dla firmy
2) wdrożenie wyników kroku pierwszego poprzez przygotowanie i realizację konkretnych działań dla firmy/usługobiorcy mających przybliżyć ją do realizacji celów rozwojowych, np. poprzez zorganizowanie udziału w wybranych wydarzeniach, udział w wybranych wystawach, targach, wizyty czy spotkania b2b czy b2c na wybranych rynkach, przygotowanie strategii działań na wybranym rynku czy w wybranych kierunkach technologicznych
Efektem działań w ramach usługi będzie zwiększenie możliwości rozwojowych firmy przy kooperacji z innymi firmami klastra IT w wybranych kierunkach technologicznych czy rynkach. Usługa nie będzie obejmowała zakupu czy dostarczania wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
W ramach części 1 usługi - przygotowawczej zostanie zaproponowane Usługobiorcy szereg działań do wyboru, w tym przykładowe:
- analiza kierunków technologicznych rozwoju firmy
- analiza możliwości kooperacji z innymi firmami branży IT
- analiza możliwości rozwoju na wybranych rynkach
- analiza zagrożeń rozwojowych
- analiza możliwych synergii
Dodatkowo Usługobiorca będzie mógł skorzystać z usług doradczych obejmujących w/w obszary.
W ramach części 2 - wdrożeniowej usługi, Usługobiorca wraz z DU będzie mógł przygotować i zrealizować plan wdrożenia usługi polegający m.inn. na:
- organizacji networkingu B2B czy B2C wspierającego realizację celów rozwojowych
- udział w wybranych targach, konferencjach, eventach
- wybrane działania marketingowe i prorozwojowe wspierające zaistnienie firmy na wybranych rynkach lub wiedzę o wybranych rynkach
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Zakup usługi przez firmę spowoduje jej wsparcie we współpracy z innymi firmami IT z regionu. Dzięki temu poprawi wizerunek, wzmocni swoją pozycję, rozpocznie nowe działania marketingowe jak i możliwie techniczne. Dzięki działaniom podjętym w ramach usługi poprawi się pozycja firm z branży IT woj podkarpackiego ale również działania wizerunkowe i marketingowe podjęte poza województwem będą sprzyjały rozwojowi lokalnego biznesu. Jeśli firma wybierze możliwości rozwoju na nowych rynkach poprzez udział w wydarzeniach branżowych itp pozwoli to na budowanie marki Podkarpacia w nowych miejscach, jako oferującego nowoczesne technologie czy rozwiązania z branży IT.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

5170186928

Sucharskiego 2, RZESZÓW 35-225

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka powstało w celu koordynacji inicjatywy klastrowej przedsiębiorców z branży IT (klasterIT.pl) i statutowo działa na rzecz rozwoju branży IT, rozwoju przedsiębiorc...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.