Analiza, pomiar i optymalizacja procesów.

Parametry usługi
30000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Usługa analizy, pomiaru i optymalizacji procesów (w skrócie APiOP) jest kompleksowym pakietem działań doradczych służących temu, by przygotować konkretne zalecenia usprawnienia obsługi procesów biznesowych w firmie. Usługa koncentruje się na optymalizacji procesów biznesowych realizowanych przez pracowników umysłowych. Wyróżnikiem naszej oferty jest pomiar procesów biznesowych, który uzupełnia dane z analizy procesów. Wynikiem jest lista konkretnych rekomendacji oparta na przebiegach procesów oraz danych z przeprowadzonego pomiaru procesów. Wyniki z pomiaru procesów odpowiadają na kluczowe pytania: ile czasu zajmują poszczególne czynności w procesie, a w konsekwencji – ile kosztuje cały proces, które czynności zajmują najwięcej czasu, na które czynności poświęcane jest zbyt mało czasu, które czynności stanowią swego rodzaju marnotrawstwo czasu w firmie. To właśnie dzięki pomiarowi procesów możemy pokazać, co rzeczywiście wpływa na efektywność w firmie. Opracowane rekomendacje będące wynikiem pomiaru procesów oraz opracowanej mapy procesów pozwalają nakreślić najbardziej optymalne kierunki usprawnień w firmie.

Wdrożenie tego rodzaju usługi obejmuje następujące ramowe etapy:
•1) Analiza efektywności - zakres etapu obejmuje przeprowadzenie warsztatów wprowadzających, przeprowadzenie audytu efektywności przedsiębiorstwa, opracowanie Map czynności na każdym stanowisku oraz wskazanie słabych i mocnych stron organizacji, w tym dostarczenie następujących produktów:
oWarsztaty wprowadzające
oMapa czynności
oAnaliza SWOT obsługi procesów
oAnaliza efektywności stanowiska w strukturze organizacyjnej
•2) Pomiar procesów – zakres etapu obejmuje udostępnienie skonfigurowanie narzędzia do pomiaru, dla każdego pracownika, wsparcie firmy podczas trwania pomiaru procesów, opracowanie raportu z przeprowadzonego pomiaru procesów, w tym dostarczenie następujących produktów:
oPomiar procesów
oRaport z przeprowadzonego pomiaru
•3) Opracowanie rekomendacji – zakres etapu obejmuje opracowanie rekomendacji usprawnień dla każdego z działów w podziale na trzy grupy: Rekomendacje usprawnień na poziomie stanowiska, Rekomendacje usprawnień na poziomie zmian w procesach, Rekomendacje usprawnień wymagające zmian w systemach informatycznych
oOpracowanie rekomendacji usprawnień
4) Wdrożeni rekomendacji – zakres etapu obejmuje wdrożenie Rekomendacji usprawnień na poziomie stanowisk.

Opisana usługa obejmuje poza usługą analizy i pomiaru również element wdrożenia rekomendacji na poziomie stanowisk. Są to najprostsze do wdrożenia zmiany organizacyjne, które nie wymagają zmian w strukturze organizacyjnej ani wdrażania nowych systemów informatycznych, dlatego mogą zostać włączone w podstawowy zakres projektu. Natomiast to nie są wszystkie zmiany jakie firma może przeprowadzić w celu usprawnienia organizacji. Rekomendacje usprawnień na poziomie zmian w procesach wymagają zmian w strukturze organizacyjnej aby zmienić sposób funkcjonowania firmy i często są powiązane z koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych, dlatego ten rodzaj usprawnień jest realizowany jako odrębny projekt
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Polskie firmy, mimo kryzysu na rynku, generalnie przyjmują strategię ekspansywną i nie ograniczają skali inwestycji. Polska jest wciąż priorytetowym kierunkiem dla rodzimego przemysłu, ale przedsiębiorcy zamierzają również zwiększać udziały w rynkach zagranicznych. Firmy będą wprowadzać nowe produkty i będą ulepszać istniejącą ofertę. Większość z nich nie dostrzega przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na ich plany inwestycyjne. Należy pamiętać, że projekty inwestycyjne rozłożone są w czasie, dlatego nawet gwałtowne zawirowania w gospodarce nie muszą wpływać na ograniczenie skali inwestycji. Projekty rozpoczęte w poprzednich latach będą w większości kontynuowane. Część producentów traktuje inwestycje jako obronę przed potencjalnymi trudnościami na rynku. Z danych zamieszczonych w raporcie KPMG wynika, iż ponad połowa (56%) producentów planowała w 2017 roku wprowadzenie istotnych optymalizacji procesów biznesowych. Co więcej, 26% firm planowało w 2017 roku wdrożyć systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy (Źródło: KPMG, tytuł:” Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych 2017). Wdrożenie oferowanych przez Wnioskodawcę usług rozwojowych (specjalistycznych) dotyczących: 1. Analizy, pomiaru i optymalizacji procesów, 2. Mapowania procesów, 3. Wdrożenia systemu MBO, będzie w pozytywny sposób oddziaływało na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w woj. Podkarpackim.

Oferowane przez Wnioskodawcę specjalistyczne usługi rozwojowe będą miały bezpośrednie przełożenie na poziom dojrzałości procesowej podkarpackich firm oraz w perspektywie długofalowej zmianę postrzegania Podkarpacia jako regionu prężnie rozwijającego się a nie regionu który musi odrabiać zaległości. Świadomość, dojrzałość biznesowa mogą mieć kluczowe znaczenie dla podkarpackich firm w kontekście planów rozwojowych oraz odpowiednich inwestycji – nie tylko w ludzi ale także w sposób prowadzenie przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Nova Praxis Sp. z o.o.

6762464215

ul. Różana 16/43, Rzeszów 35-241

Firma Nova Praxis posiada w ofercie kompleksowy pakiet usług doradczych pozwalających na wspieranie firm w podnoszeniu efektywności i w ich przekształceniach – zarówno na poziomie biznesowym, jak i or...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.