Wdrożenie systemu MBO

Parametry usługi
20000 - 110000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Usługa wymaga odrębnego zaprojektowania i istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego klienta. Opis: usługa skierowana dla firm średnich, które szukają rozwiązań do budowy spójnego systemu motywacyjnego opartego o metodykę MBO. System MBO może zostać zastosowany w zasadzie w dowolnym celu: firma potrzebuje wdrożyć plan oszczędnościowy, zwiększyć sprzedaż, wejść na nowe rynki, zmniejszyć ilość reklamacji, skrócić czas obsługi klienta, etc. Wszędzie gdzie pojawia się wyzwanie – potrzebna jest motywacja i cel. Usługa obejmuje zbudowanie spójnego systemu celów od celów strategicznych, poprzez cele na poziomie Zarządu, cele dla kierownictwa średniego szczebla, a kończąc na celach dla pracowników.

Wdrażany w ramach usługi „system” MBO to nie system informatyczny. Pod pojęciem „systemu” mowa tutaj o zasadach pracy, przyjętych procedurach i regulaminach – o całym „systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa”.
Wdrożenie tego rodzaju systemu obejmuje następujące ramowe etapy:
•Analiza
oZapoznanie się z firmą Klienta – poznanie struktury organizacyjnej, zarysu kluczowych procesów, obecnie funkcjonujących systemów premiowych i celów pracowników
oPoznanie oczekiwań kierownictwa firmy w zakresie celów jakie organizacja ma osiągnąć – których nośnikiem ma być wdrażany system MBO (w tym – jeśli istnieje – zapoznanie się z istniejącą strategią) – w tym opcjonalnie warsztaty z Zarządem
•Opracowanie rozwiązania
oOpracowanie zasad funkcjonowania MBO w konkretnej firmie
oOpracowanie założeń dla systemu premiowego opartego o MBO i powiązań z innymi systemami premiowymi
oAkceptacja zasad z kierownictwem firmy
•Przygotowanie wdrożenia
oOpracowanie dokumentacji funkcjonowania systemu MBO w firmie w formie gotowych procedur (zasady kontraktowania celów, zasady zmiany, zasady rozliczeń i przeglądów, procedura odwoławcza, procedura nadzoru)
oOpracowanie wzorców arkuszy celów, biblioteki wskaźników, opracowanie prostych narzędzi wspierających nadzorowanie /rozliczanie celów i wskaźników (Excel)
oOpracowanie regulaminu premiowego
•Wdrożenie
oRealizacja warsztatów szkoleniowych dla menadżerów – zasady metodyki MBO, zasady delegowania celów, wypracowanie przykładowych celów (koszt niekwalifikowany w ramach PPWB)
oWsparcie dla menadżerów w wypracowaniu arkuszy celów dla podległych pracowników – doradztwo bezpośrednie. W tym utworzenie biblioteki celów, biblioteki wskaźników, nadzór nad kaskadą – na bazie celów strategicznych pochodzących od Zarządu
oRealizacja szkoleń dla ogółu pracowników objętych systemem MBO (w tym menadżerów) – omówienie zasad systemu ocen MBO, omówienie zasad premiowych, omówienie wdrożonych procedur, wzorców arkuszy celów, dostępnych narzędzi wspierających i struktury podstawowych celów wypracowanych przez kierownictwo (koszt niekwalifikowany w ramach PPWB)
oWsparcie opiekuna MBO w zatwierdzeniu arkuszy celów dla pracowników objętych systemem
•Wsparcie powdrożeniowe (opcja)
oAsysta podczas przeglądów realizacji celów / okresów rozliczeniowych
oWprowadzanie korekt do funkcjonowania systemu / biblioteki celów / zdefiniowanych procedur i narzędzi, na bazie zebranego w wyniku przeglądów „feedback”.

Produkty usługi:
•Raport z uzyskanych informacji o firmie, z naciskiem na zaakcentowanie celów i oczekiwań zarządu względem wdrożenia MBO
•Procedury funkcjonowania MBO w firmie:
oZasady funkcjonowania metodyki MBO w firmie
oProcedura / zasady kontraktowania celów / zarządzania zmianą celów
oProcedura / zasady rozliczania celów
oProcedury nadzoru funkcjonowania MBO, odwoławcze
oRegulamin premiowy (opcja)
•Wzorcowe arkusze celów, szablon biblioteki celów / wskaźników, narzędzia wspierające (Excel)
•Realizacja warsztatów dla menadżerów (zasady MBO, delegowanie zadań, praktyczne zasady wyznaczania celów)
•Wypracowane wzorcowe arkusze celów
Efekty realizacji usługi:
•Uspójnienie strategii firmy na poziomie Zarządu
•Wzrost motywacji pracowników do wykonywania codziennych zadań a równocześnie osiągania celów rozwojowych
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Polskie firmy, mimo kryzysu na rynku, generalnie przyjmują strategię ekspansywną i nie ograniczają skali inwestycji. Polska jest wciąż priorytetowym kierunkiem dla rodzimego przemysłu, ale przedsiębiorcy zamierzają również zwiększać udziały w rynkach zagranicznych. Firmy będą wprowadzać nowe produkty i będą ulepszać istniejącą ofertę. Większość z nich nie dostrzega przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na ich plany inwestycyjne. Należy pamiętać, że projekty
inwestycyjne rozłożone są w czasie, dlatego nawet gwałtowne zawirowania w gospodarce nie muszą wpływać na ograniczenie skali inwestycji. Projekty rozpoczęte w poprzednich latach będą w większości kontynuowane. Część producentów traktuje inwestycje jako obronę przed potencjalnymi trudnościami na rynku. Z danych zamieszczonych w raporcie KPMG wynika, iż ponad połowa (56%) producentów planowała w 2017 roku wprowadzenie istotnych
optymalizacji funkcjonowania firm. Co więcej, 26% firm planowało w 2017 roku wdrożyć systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy (Źródło: KPMG, tytuł:” Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych 2017). Wdrożenie oferowanych przez Wnioskodawcę usług rozwojowych (specjalistycznych) będzie w pozytywny sposób oddziaływało na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w woj. Podkarpackim. Oferowane przez Wnioskodawcę specjalistyczne usługi rozwojowe będą miały bezpośrednie przełożenie na poziom dojrzałości procesowej podkarpackich firm oraz w perspektywie długofalowej zmianę postrzegania Podkarpacia jako regionu prężnie rozwijającego się a nie regionu który musi odrabiać zaległości. Świadomość, dojrzałość biznesowa
mogą mieć kluczowe znaczenie dla podkarpackich firm w kontekście planów rozwojowych oraz odpowiednich inwestycji – nie tylko w ludzi ale także w sposób prowadzenie przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Nova Praxis Sp. z o.o.

6762464215

ul. Różana 16/43, Rzeszów 35-241

Firma Nova Praxis posiada w ofercie kompleksowy pakiet usług doradczych pozwalających na wspieranie firm w podnoszeniu efektywności i w ich przekształceniach – zarówno na poziomie biznesowym, jak i or...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.