Mapowanie procesów

Parametry usługi
20000 - 75000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 2

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

1

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Typ: usługa rozwojowa (specjalistyczna). Usługa wymaga odrębnego zaprojektowania i istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego klienta.

Opis: usługa adresowana jest do firm, które chcą uzyskać pełną świadomość na temat sposobu obecnego funkcjonowania. Ta usługa jest adresowana dla firm, małych i średnich, gdzie zarząd firmy zmienia się cyklicznie i kolejna kadencja zarządu nie ma pełnej wiedzy o powiązaniu działów wewnątrz firmy. Ta usługa może wykorzystana również w sytuacji zakupu innej firmy czy porównania działania kilku oddziałów firmy między sobą. Usługa ma szczególne zastosowanie, gdy celem jest analiza jakościowa – ocena przyczyn błędów lub niskiej jakości obsługi klienta. Mapy procesów tworzone są w notacji BPMN 2.0 wraz z naszymi autorskimi rozszerzeniami, które sprawiają, że procesy są czytelne nawet dla osób, które nie mają wiedzy o notacji BPMN. Efektem projektu jest przygotowanie mapy procesów obecnych „AS IS” wraz z wskazaniem listy zauważonych przy tej okazji problemów i rozbieżności.

Wdrożenie tego rodzaju usługi obejmuje następujące ramowe etapy:
1) Identyfikacja procesów - zakres etapu obejmuje przeprowadzenie warsztatów wprowadzających, identyfikacja procesów oraz czynności, identyfikacja dokumentów obsługiwanych w ramach procesów w tym dostarczenie następujących produktów:
oWarsztaty wprowadzające
oLista procesów
oLista dokumentów
oLista czynności
2) Utworzenie mapy procesów – zakres etapu obejmuje utworzenie mapy procesów w notacji BPMN , w tym dostarczenie następujących produktów:
oMapa procesów AS IS
3) Wdrożenie zmian w przebiegu procesów – zakres etapu obejmuje wdrożenie zmian w przebiegu procesów oraz odwzorowanie ich w postaci mapy procesów TOBE, w tym dostarczenie następujących produktów:
•Plan wdrożenia zmian w przebiegach procesów
•Instrukcje stanowiskowe
•Procedury
•Mapa procesów TO BE


Opisana usługa obejmuje poza identyfikacją procesów oraz opracowaniem Mapy procesów AS IS, również wsparcie we wdrożeniu zmian poprzez opracowanie Planu wdrożenia zmian oraz opracowania Mapy procesów TO BE. W ramach wdrożenia zmian organizacyjnych zakłada się opracowanie procedur oraz instrukcji stanowiskowych, które mają pomóc organizacji w osiągnięciu przebiegu procesów TO BE.

Poniżej przedstawiamy zbiór produktów usługi – zbiór ten może w pewnych elementach różnić się dla konkretnych wdrożeń systemu – zależy to od skali organizacji, zakresu działów objętych Mapowaniem procesów, ogólnej dojrzałości organizacyjnej firmy czy własnej zdolności firmy w zakresie wdrażania procedur. Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi:
•Dokumentacja procesów ASIS
•Katalog używanych dokumentów
•Analiza rozwiązań
•Ankieta potrzeb użytkowników
•Koncepcja rozwiązania
•Dokumentacja procesów TOBE
•Tabela wymagań
Kształt produktów i zakres opisywanych usług może różnić się w poszczególnych projektach – dokładny zakres projektu dobierany jest zawsze indywidualnie do potrzeb konkretnego Klienta i jest precyzyjnie opisywany w ofercie / umowie przed rozpoczęciem projektu.
Efekty realizacji usługi:
•Wykorzystanie potencjału oferowanych na rynku rozwiązań – wdrożenie procesów „na miarę czasów”, a nie odwzorowujących jedynie obecny schemat działania
•Obiektywne zaprojektowanie optymalnej koncepcji działania po wdrożeniu systemu – nie skrzywione preferencjami dostawcy oprogramowania
•Obiektywność w wyborze systemu wg jasnych, z góry nazwanych kryteriów. Możliwość mierzalnego porównania ofert dostawców wg spójnej tabeli spełnienia wymagań
•Ograniczenie kosztów zebrania ofert, prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych – dzięki wykorzystaniu powstałej w projekcie dokumentacji
•Skrócenie czasu wyboru systemu i późniejszego wdrożenia – dzięki kompetencjom zewnętrznego konsultanta.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Polskie firmy, mimo kryzysu na rynku, generalnie przyjmują strategię ekspansywną i nie ograniczają skali inwestycji. Polska jest wciąż priorytetowym kierunkiem dla rodzimego przemysłu, ale przedsiębiorcy zamierzają również zwiększać udziały w rynkach zagranicznych. Firmy będą wprowadzać nowe produkty i będą ulepszać istniejącą ofertę. Większość z nich nie dostrzega przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na ich plany inwestycyjne. Należy pamiętać, że projekty
inwestycyjne rozłożone są w czasie, dlatego nawet gwałtowne zawirowania w gospodarce nie muszą wpływać na ograniczenie skali inwestycji. Projekty rozpoczęte w poprzednich latach będą w większości kontynuowane. Część producentów traktuje inwestycje jako obronę przed potencjalnymi trudnościami na rynku. Z danych zamieszczonych w raporcie KPMG wynika, iż ponad połowa (56%) producentów planowała w 2017 roku wprowadzenie istotnych
optymalizacji funkcjonowania firm. Co więcej, 26% firm planowało w 2017 roku wdrożyć systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy (Źródło: KPMG, tytuł:” Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych 2017). Wdrożenie oferowanych przez Wnioskodawcę usług rozwojowych (specjalistycznych) będzie w pozytywny sposób oddziaływało na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w woj. Podkarpackim. Oferowane przez Wnioskodawcę specjalistyczne usługi rozwojowe będą miały bezpośrednie przełożenie na poziom dojrzałości procesowej podkarpackich firm oraz w perspektywie długofalowej zmianę postrzegania Podkarpacia jako regionu prężnie rozwijającego się a nie regionu który musi odrabiać zaległości. Świadomość, dojrzałość biznesowa
mogą mieć kluczowe znaczenie dla podkarpackich firm w kontekście planów rozwojowych oraz odpowiednich inwestycji – nie tylko w ludzi ale także w sposób prowadzenie przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Nova Praxis Sp. z o.o.

6762464215

ul. Różana 16/43, Rzeszów 35-241

Firma Nova Praxis posiada w ofercie kompleksowy pakiet usług doradczych pozwalających na wspieranie firm w podnoszeniu efektywności i w ich przekształceniach – zarówno na poziomie biznesowym, jak i or...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.