DORADZTWO W ZAKRESIE UZYSKANIA OCHRONY PATENTOWEJ NA WYNALAZEK

Parametry usługi
7 380 - 14 760

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Zakres realizacji usługi:
a)Analiza i wstępna klasyfikacja rozwiązań/produktów do zgłoszenia w zakresie uzyskania ochrony patentowej
b)Analiza dokumentów w zakresie podstaw prawnych do dysponowania prawami autorskimi i majątkowymi do przedmiotu planowanego do zgłoszenia wynalazku
c)Wstępne określenie przedmiotu wynalazku i zdefiniowanie planowanego zgłoszenia wynalazku wg Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
d)Wstępna analiza w zakresie badania stanu techniki w oparciu o krajowe bazy patentowe
e)Analiza ofert firmy konkurencyjnych oferujących produkty bezpośrednio nawiązujące do planowanego do zgłoszenia wynalazku
f)Określenie poziomu wynalazczego planowanego do zgłoszenia wynalazku
g)Przygotowanie opisu patentowego
h)Badanie stanu techniki w oparciu o krajowe i europejskie bazy patentowe i przygotowanie raportu z przeprowadzonego badania
i)Przygotowanie zastrzeżeń patentowych
j)Analiza poprawności dostarczonych przez Klienta rysunków technicznych
k)Dokonanie zgłoszenia patentowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

W ramach niniejszej usługi dodatkowo zawiera się:
•Dbanie o terminowe regulowanie opłat w wysokości wskazanej przez UPRP, w celu rejestracji wynalazku
•Monitorowanie przebiegu etapów rozpatrywania rejestracji wynalazku przez UPRP
•Prowadzenie korespondencji i dokonywanie uzupełnień w zakresie procesu rozpatrywania złożonego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy przez UPRP


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wg raportu Urzędu Patentowego RP za 2017 rok:
- w 2017 roku ochronę patentową przyznano jedynie 21 wzorom użytkowym i 94 wynalazkom. Ten sam wskaźnik dla firm z Małopolski jest ponad 3-krotnie wyższy, na Lubelszczyźnie jest wyższy prawie 2-krotnie
- województwo Podkarpackie w zakresie ilości uzyskanych patentów na wynalazek i praw ochronnych na wzory użytkowe w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców plasuje się na 4 miejscu od końca wśród polskich województw (5,4 na 100 tys. mieszkańców)

Jak wynika z powyższego zagadnienia związane z ochroną wartości niematerialnych i prawnych (ochroną patentową) nie są kluczowymi aspektami wpływającymi na rozwój podkarpackich firm. Konieczne jest zmniejszenie barier w dostępie do usług w tym zakresie, jak również podwyższenie świadomości podkarpackich przedsiębiorców.

Korzyści jakie odniosą podkarpackie firmy dzięki skorzystaniu z usługi:
- ochrona prawna w zakresie zarzutu ze strony firm konkurencyjnych, iż korzystamy z ich myśli technologicznej
- możliwość dochodzenia roszczeń od konkurencji wykorzystujących naszą myśl technologiczną
- uzyskanie "monopolu" na dany produkt/technologię
- możliwość sprzedaży praw patentowych
- możliwość zawierania umów licencyjnych
- wzrost prestiżu firmy

Wartością dodaną dla sektora MSP na Podkarpaciu będzie:
- większa dostępność usług związanych z ochroną patentową poprzez zlikwidowanie bariery kosztowej
- upowszechnienie ochrony patentowej jako narzędzia podwyższającego konkurencyjność podkarpackich firm
- wzrost znaczenia przewagi konkurencyjnej wynikającej z ochrony patentowej unikalnych produktów i technologii
- zwiększenie świadomości znaczenia ochrony patentowej jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH

8133685946

INSTALATORÓW 3, Rzeszów 35-210

INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH działa od 2014 roku i specjalizuje się w zaawansowanym doradztwie gospodarczym. Kadra instytutu składa się z kilkunastu pracowników i st...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.