Wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności IFS/ BRC/ ISO/ Rolnictwo ekologiczne (do wyboru) wraz z certyfikacją.

Parametry usługi
28 290 - 34 797

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 2 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa specjalistyczna (rozwojowa) wymagająca odrębnego zaprojektowania oraz istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP. Ze względu na specyfikę branży rolno-spożywczej (branża cukierniczo-piekarnicza, mięsna, przetwórstwa mleka, przetwórstwo rybnego, owocowo-warzywna, garmażeryjna, etc.) oraz system zarządzania usługa musi być "szyta na miarę".

Usługa polega na wdrożeniu indywidualnej dokumentacji systemowej dla firmy wraz z identyfikacją zagrożeń oraz sposobów ich rozwiązania. Końcowym elementem jest certyfikacja poprzez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Usługa składa się z:
- doradztwa w zakresie doboru odpowiedniego certyfikatu,
- doradztwo w zakresie wdrożenia niezbędnej dokumentacji oraz zmian w firmie w celu spełniania wymagań systemu,
- certyfikację przez uznaną, niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważną akredytację jego europejskiego odpowiednika (działanie zewnętrzne).

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności to proces wieloetapowy. Pierwszy etap to audyt zerowy obejmujący infrastrukturę, dokumentacje oraz zaświadczenia całego zakładu. Kolejny etap to opracowanie zaleceń dla zakładu na podstawie wyniku audytu zerowego. Dokumentacja systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwem żywności jest opracowywana przez niezależnych ekspertów przy pełnej współpracy zespołu ds. bezpieczeństwa żywności w firmie. Po opracowaniu procedur, schematów i formularzy należy zapoznać z nimi pracowników zakładu.

MOŻLIWE DO ZDOBYCIA CERTYFIKATY:

Systemy IFS, BRC, ISO 22000, FSSC to najpopularniejsze systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, które funkcjonują w nowoczesnym obrocie międzynarodowym. Podstawą każdego z nich jest jakość i bezpieczeństwo żywności. Każdy z nich został opracowany przy współpracy innych podmiotów w związku z tym ich wymagania są dostosowane do danych rynków polskich oraz zagranicznych.

IFS International Futured Standard powstał przy współpracy asocjacji handlowych niemieckiej, francuskiej i włoskiej, w związku z tym jest to standard wymagany na tamtych rynkach oraz przez sieci handlowe wywodzące się z tych krajów.

BRC British Retailer Consorcium powstał przy współpracy brytyjskiej asocjacji handlowych. Jest to standard wymagany na rynku brytyjskim oraz przez brytyjskie sieci handlowe.

ISO 22000 i FSSC 22000 to międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa żywności, które zostały opracowane przez komitet ISO. Posiadanie takiego certyfikatu jest zasadne dla podmiotów, które chcą poświadczyć spełnianie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności a nie mają sprecyzowanych kierunków rozwoju.

Rolnictwo Ekologiczne odnosi się do produkcji pierwotnej, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu. Jedynie podmioty posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego mogą wprowadzać na rynek produkty rolnictwa ekologicznego. Program certyfikacji w rolnictwie ekologicznym pozwala firmie odpowiedzieć na rosnącą świadomość społeczną zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz chronić zasoby naturalne i bioróżnorodność, a także zapewnia efektywne narzędzia pozwalające na wejście na kluczowe rynki rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie.

Wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem jakości wraz z certyfikacją pozwoli MŚP dotrzeć do szerszej liczby klientów w kraju oraz za granicą. Usługa zapewnia zgodność działania zgodnie z przepisami oraz zwiększa wartość marki, jednocześnie chroniąc środowisko i spełniając wymagania klienta i konsumenta w kwestii produkowanej żywności. Tym samym, usługa zwiększa konkurencyjność podmiotu na rynku oraz pozwala na wejście na kluczowe rynki w Polsce i na świecie. Klienci poszukują bezpiecznej i certyfikowanej żywności. Producenci zmuszeni są spełniać coraz wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, co dla wielu stanowi barierę wejścia często nie pokonania.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Najistotniejszą kwestią jest pozyskanie nowych odbiorców produktów. . Producenci zmuszeni są spełniać coraz wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, co dla wielu stanowi barierę wejścia często nie pokonania.
Dzięki wdrożeniu wybranego systemu jakości i bezpieczeństwa żywności, firmy będą mogły oferować swoje produkty szerszemu gronu klientów w Polsce, także klientom zagranicznym. Dzięki certyfikatom wzmacniają się także powiązania kooperacyjne po między uczestnikami łańcucha żywnościowego, tj. produkt musi być certyfikowany „od pola do widelca”, dostawcy też muszą posiadać niezbędne szkolenia oraz certyfikat.
Usługa ma charakter rozwojowy, który korzystnie wpłynie nie tylko na rozwój MŚP, ale również na rozwój regionu, a także sprzedaż produktów z województwa podkarpackiego (rozwój gospodarczy).
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

8133343915

Rynek 16/1, Rzeszów 35-064

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” działa na rynku od 2004 r. Realizuje działania przede wszystkim w sektorze MŚP, w tym: sektor rolno-spożywczy, rozwój turystyki,rozwój zasobów ludzkich związany z rynkie...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.