DORADZTWO W ZAKRESIE UZYSKANIA OCHRONY PATENTOWEJ NA WZÓR PRZEMYSŁOWY

Parametry usługi
3 075 - 9 225

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Zakres realizacji usługi:
a)Analiza i wstępna klasyfikacja planowanych do zgłoszenia produktów do ochrony przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
b)Analiza dokumentów w zakresie podstaw prawnych do dysponowania prawami autorskimi i majątkowymi do przedmiotu planowanego do uzyskania wzoru przemysłowego
c)Analiza ofert firmy konkurencyjnych oferujących produkty bezpośrednio nawiązujących do planowanego do zgłoszenia wzoru przemysłowego
d)Przygotowanie opisu do zgłoszenia o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
e)Badanie dokonanych dotychczasowych zgłoszeń wzorów przemysłowych w oparciu o europejskie bazy i przygotowanie raportu z przeprowadzonego badania
f)Analiza poprawności dostarczonych przez Klienta rysunków/grafik
g)Dokonanie zgłoszenia produktów do ochrony przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

W ramach niniejszej usługi dodatkowo zawiera się:
•Dbanie o terminowe regulowanie opłat w wysokości wskazanej przez UPRP, w celu uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
•Monitorowanie przebiegu etapów rozpatrywania rejestracji wzoru przemysłowego przez UPRP
•Prowadzenie korespondencji i dokonywanie uzupełnień w zakresie procesu rozpatrywania złożonego wniosku o uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wg raportu Urzędu Patentowego RP w Polsce w 2017 roku do ochrony zgłoszono do ochrony 971 wzorów przemysłowych, ochronę uzyskało 815 wzorów (84% spośród zgłoszonych). Brak jest danych w odniesieniu do poszczególnych regionów. W
Korzyści jakie odniosą podkarpackie firmy dzięki skorzystaniu z usługi:
- ochrona prawna w zakresie zarzutu ze strony firm konkurencyjnych, iż korzystamy z ich wzorów
- możliwość dochodzenia roszczeń od konkurencji wykorzystujących zgłoszony do ochrony wzór przemysłowy
- uniknięcie sytuacji, w której podmioty konkurencyjne będą mogły sprzedawać towary zbliżone do naszego,
- uzyskanie wyłączności na produkt o danym kształcie/formie
- możliwość sprzedaży praw na korzystanie z wzoru
- możliwość zawierania umów licencyjnych
- wzrost prestiżu firmy
Wartością dodaną dla sektora MSP na Podkarpaciu będzie:
- większa dostępność usług związanych z ochroną w formie wzoru przemysłowego poprzez zlikwidowanie bariery kosztowej
- upowszechnienie ochrony w formie wzoru przemysłowego jako narzędzia podwyższającego konkurencyjność podkarpackich firm
- wzrost znaczenia przewagi konkurencyjnej wynikającej z ochrony w formie wzory przemysłowego produktów o unikalnej formie/kształcie
- zwiększenie świadomości znaczenia w zakresie zastosowania wzoru przemysłowego jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH

8133685946

INSTALATORÓW 3, Rzeszów 35-210

INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH działa od 2014 roku i specjalizuje się w zaawansowanym doradztwie gospodarczym. Kadra instytutu składa się z kilkunastu pracowników i st...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.