Usługa rozwojowa w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do internacjonalizacji wraz z wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych

Parametry usługi
12 454 - 74 723

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa będzie zawierała następujące elementy:

1)Analiza optymalnych rynków działalności eksportowej dla branży, w której działa Zleceniodawca;
2)Identyfikacja optymalnych rynków działalności eksportowej w aspekcie uwarunkowań branżowych oraz zdolności do podjęcia walki konkurencyjnej Zleceniodawcy;
3)Zbadanie aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy w kontekście internacjonalizacji na wybranych rynkach docelowych;
4)Zbadanie najważniejszych aspektów funkcjonalnych Zleceniodawcy w kontekście internacjonalizacji na wybranych rynkach docelowych wraz z identyfikacją wąskich gardeł, problemów oraz elementów wymagających zmian;
5)Zaproponowanie rozwiązań istniejących problemów w kontekście internacjonalizacji na wybrane rynki działalności eksportowej;
6)Porównanie aktualnej oferty Zleceniodawcy do oferty innych podmiotów działających w branży na wybranym rynku i stanowiących główną konkurencję;
7)Identyfikacja obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne w aspekcie planowanej internacjonalizacji;
8)Zbadanie zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów na rynku docelowym;
9)Przedstawienie rekomendacji działań dla rozwoju działalności eksportowej Zleceniodawcy;
10)Opracowanie aspektów marketingowych i promocyjnych wprowadzenia usług/produktów na rynek docelowy;
11)Doradztwo w zakresie doboru partnerów;
12)Doradztwo w zakresie organizacji spotkań biznesowych;
13)Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi.

Element wdrożenia będzie polegał na opracowaniu Planu Wdrożenia Usługi w zakresie Internacjonalizacji Przedsiębiorstwa. Plan ten będzie zawierał:

1. Ścieżka działań z wytyczeniem konkretnych punktów realizacji (np. wybranych imprez targowo – wystawienniczych)
2. Harmonogram
3. Budżet
4. Opis ryzyk wdrożenia

Rezultatem zrealizowanej usługi (produktem) będzie raport zawierający rezultaty zrealizowanej usługi oraz Planu Wdrożenia Usługi w zakresie Internacjonalizacji Przedsiębiorstwa.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które skorzystają z naszej usługi będą mogły rozwinąć swoją działalność poprzez eksport na rynki zagraniczne.Usługa zapewni:

- Uzyskanie planu wejścia na nowe rynki;
- Wiedzę w zakresie optymalnych kierunków eksportowych dla branży, w której działa zleceniodawca oraz w aspekcie
uwarunkowań branżowych oraz zdolności do podjęcia walki konkurencyjnej zleceniodawcy;
- Ocenę aktualnej oferty produktowej/usługowej zleceniodawcy, najważniejszych aspektów funkcjonalnych
zleceniodawcy wraz z identyfikacją wąskich gardeł, problemów oraz elementów wymagających zmian w kontekście
internacjonalizacji na wybranych rynkach docelowych, uzyskanie propozycji rozwiązań istniejących problemów;
- Porównanie oferty zleceniodawcy do oferty innych podmiotów działających w branży na wybranym rynku i
stanowiących główną konkurencję;
- Wskazanie obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy
produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne w aspekcie planowanej internacjonalizacji;
- Pozyskanie wiedzy w kontekście zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów na rynku docelowym;
- Rekomendacja dla działań niezbędnych do realizacji w kontekście działalności eksportowej zleceniodawcy;
- Plan zawierający optymalne działania marketingowe i promocyjne wprowadzenia usług/produktów na rynek docelowy;
- Pomoc w zakresie doboru potencjalnych partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych wraz z organizacją
spotkań inicjujących.

Uzyskane korzyści przez pojedynczego Zleceniodawcę będą przekładały się na rozwój sektora MSP działającego na obszarze woj. podkarpackiego. Dokonując dywersyfikacji działalności na nowych rynkach będą kształtować nie tylko swoją konkurencyjność, ale stopniowo pozyskiwać nowych klientów poprawiając wyniki finansowe. Wzrost w tym obszarze zapewni z kolei poprawę zdolności do rozwoju, inwestycji, zwiększy się zatrudnienie.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8151757171

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.