Opracowanie mapy drogowej - planu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 z podziałem na część rozwojową i wdrożeniową.

Parametry usługi
59 667 - 131 512

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Celem Usługi jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia wybranych działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji procesów w nim zachodzących, z uwzględnieniem technologii kluczowych dla przemysłu 4.0 takich jak: 

- BigData oraz działania związane z analizą danych,- roboty przemysłowe,- przemysłowy Internet rzeczy,- integracja technologii informatycznych i operacyjnych, - tworzenie systemów cyberfizycznych, 

- cyberbezpieczeństwo,- chmura obliczeniowa,- wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, - sztuczna inteligencja,- blockchain,- druk addytywny (druk 3D). 

Przemysł 4.0 to uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Termin ten opisuje zbiór technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających m.in. systemów cyberfizycznych, Internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. 

Zastosowanie wytycznych opracowanej w ramach usługi mapy drogowej umożliwi transformację zakładu do postaci inteligentnej fabryki (eng. Smart Factory). Jest to koncepcja zakładająca zwiększenie efektywności produkcji m.in. poprzez włączenie systemów cyberfizycznych w sterowanie procesami fizycznymi, projektowanie i walidację z wykorzystaniem wirtualnych (cyfrowych) kopi świata realnego lub rozszerzonej rzeczywistości a także podejmowanie zdecentralizowanych decyzji dotyczących rozproszonych obszarów w procesie produkcyjnym. Koncepcja ta obejmuje również inne działania takie, jak zastosowanie Internetu rzeczy umożliwiającego komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy elementami systemów produkcyjnych oraz pracownikami obsługującymi proces, tworzenie chmury obliczeniowej, udostępniającej informację rozproszonym komórkom powiązanym z procesem produkcyjnym. Zastosowanie wytycznych mapy drogowej może też umożliwić nowy poziom personalizacji produktów. Efektem końcowym zastosowania wytycznych w kierunku transformacji do Smart Factory przeważnie jest też zwiększenie efektywności produkcji poprzez ograniczenie udziału pracowników w procesach wytwórczych. 

Usługa obejmuje spotkania z kadrą menadżerską przedsiębiorstwa a także wizytę w zakładzie produkcyjnym umożliwiające przygotowanie dokumentu - mapy drogowej. 

 

MAPA DROGOWA OBEJMIE: 

I. Diagnozę przedsiębiorstwa, na którą składać się będzie: 

1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 

2. Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa wnioskodawcy. 

3. Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej. 

4. Charakterystyka dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych. 

5. Identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej, 

6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa - diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych 

obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji. 7. Wnioski i plan dalszych działań. 

II. Zalecenia długofalowe (60 miesięcy) związane z rozwojem i zaplanowaniem potencjalnego wdrożenia technologii kluczowych dla przemysłu 4.0 na które składać się będzie: 

1. Charakterystyka rozwiązań

2. Ramy czasowe możliwej inwestycji 

2. Proponowane źródła finansowania. 

III. Zalecenia związane z wdrożeniem wybranych technologii kluczowych dla przemysłu 4.0 w trybie pilnym (18 miesięcy) dające szybkie efekty rozwojowe na które składać się będzie: 

1. Wybór kluczowych dla przedsiębiorstwa rozwiązań na podstawie punktu II.1 

2. Plan wdrożenia

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Produkt w formie opracowania dokumentacji technicznej. papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Usługa obejmuje opracowanie planu zmian w przedsiębiorstwie w celu transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wynikiem są zaplanowane czynności i zakupy obejmujące takie rozwiązania jak :

-optymalizacja procesów w posiadanym oprogramowaniu

-optymalizacja procesów produkcyjny oraz handlowych

-automatyzacja i autonomizacja produkcji

Powyższe czynności i zakupy zostaną zaplanowane w wyniku realizacji usługi. Nie są jej częścią, nie są także kosztami kwalifikowanymi. Wszystkie z nich wymagają udziału dostawców zewnętrznych wyspecjalizowanych w zadanych technologiach (modyfikacja oprogramowania handlowego, produkcyjnego, zakup robotów) a więc niemożliwe są do realizacji przez ekspertów.

Opis etapu wdrożenia

W ramach opracowywanej mapy drogowej Przemysłu 4.0 zostaną opracowane i wdrożone kluczowe wytyczne dotyczące optymalizacji procesów biznesowych w postaci planu wdrożenia zawierającego wytyczne dotyczące kluczowych zmian w organizacji które należy przeprowadzić w przeciągu 18 miesięcy od momentu zakończenia realizacji usługi.  W ramach wdrożenia zostaną opracowane rozwiązania, wynikające z punktu III, umożliwiające w optymalizację kluczowych procesów w ramach przedsiębiorstwa. Umożliwią one osiągniecie szybkich efektów rozwojowych w obrębie Przemysłu 4.0 dostosowujące przedsiębiorstwo do jego koncepcji oraz umożliwiające dalsze wdrażanie automatyzacji i autonomizacji w ramach planowanych długofalowych inwestycji. 

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan wdrożenia Papierowa i elektroniczna.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wartość dodaną dla sektora MŚP można zidentyfikować w co najmniej dwóch obszarach:
Obszar produkcji:
Analiza procesów produkcyjnych a w dalszej części identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału do przeprowadzenia transformacji cyfrowej stanowi element kluczowy dla przeprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach. Zmiany te, polegające m.in. na zwiększaniu efektywności, ograniczaniu kosztów, przejściu z produkcji seryjnej do spersonalizowanej czy zwiększaniu cyberbezpieczeństwa znacząco wpłyną na poziom rozwoju i konkurencyjność podmiotów z sektora MŚP.
Możliwości takie daje m.in. wprowadzanie rozwiązań systemowych, pozwalających na nowoczesne, cyfrowe metody monitoringu i kontrolingu produkcji takie, jak chociażby systemy rozproszonych czujników, uczenie maszynowe (machine learning) oprogramowania do rozpoznawania wad produktów itp. Drugim sposobem jest wdrażanie nowoczesnych urządzeń produkcyjnych działających w środowisku pracy człowieka, takich jak roboty współpracujące (eng. Cobots) czy urządzenia do druku addytywnego (3D).
Obszar organizacji:
Analiza struktury, procesów i komunikacji w ramach organizacji ma na celu znalezienie słabych punktów oraz wskazanie możliwości ich wyeliminowania poprzez wdrożenie rozwiązań wpisujących się koncepcję Przemysłu 4.0. Wartość dodaną stanowią wnioski z opracowanej mapy drogowej, które umożliwią zarządowi ograniczenie kosztów organizacji, przede wszystkim poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu logistyki, relacji B2B z dostawcami i odbiorcami a także w zakresie prac związanych z projektowaniem i wprowadzaniem produktów na rynek. W zakresie projektowania i wprowadzania produktu na rynek, przedsiębiorcy będą mieli możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań takich jak projektowanie z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, rozwiązania typu Digital Twin, projektowanie krótkich serii z wykorzystaniem systemów druku addytywnego i kobotów, monitoring produktu end-to-end.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent

8133253052

Sucharskiego 2, Rzeszów 35-225

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od roku 2001, dzięki czemu posiada rozwiniętą sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.