Przygotowanie i wdrożenie systemu jakości ISO

Parametry usługi
37 884 - 112 914

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 2

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Opis etapu opracowania systemu zarządzania jakością, polityki jakości i celów jakościowych - ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie:

 - zapoznanie się z procesami funkcjonującymi w danej organizacji, które będą stanowić podstawę działań do wykonania w ramach tych procesów; 

- uporządkowanie poszczególnych obszarów w danej organizacji: kadr, infrastruktury, bhp i narzędzi pomiarowych;

 - zgromadzenie wiedzy dotyczącej szkoleń, wewnętrznej komunikacji i nadzoru nad dokumentami w danej organizacji;

 - określenie procedur związanych następującymi obszarami: z planowaniem, obszarem kontaktu z klientem, obszarem technicznym, zaopatrzeniem, procesami wykonawczymi i kontrolnymi; 

- opracowanie niezbędnych procedur ISO / instrukcji ISO (Stopień szczegółowości dokumentacji ISO 9001, liczba opracowanych procedur ISO będzie zależeć od wielkości organizacji i jej procesów, specyfiki działania, kompetencji i świadomości personelu);

 - przeprowadzenie audytu otwarcia – przegląd systemu w firmie, określenie - co trzeba zrobić w zakresie ISO 9001:2015; 

- sporządzenie raportu z audytu;

 - określenie zakresu audytu, stworzenie mapy procesów, kontekstu organizacji i stron zainteresowanych;

 - stworzenie polityki jakości; 

- określenie zasad obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników; 

- określenie ryzyka i szans w procesach firmy i celów jakości;

 - określenie mierników do oceny procesów oraz zasad badania zadowolenia klienta; 

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania; 

- określenie zasad prowadzenia działań korygujących i ciągłego doskonalenia systemu.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Dokumentacja ISO 9001.

Do procedur i instrukcji będą załączone formularze, czyli
wzory dokumentów niezbędnych do uzupełniania w codziennych
działaniach, które potwierdzają wykonanie działań i zgodność
postępowania z ustalonymi zasadami systemu zarządzania jakością w
organizacji i zgodność z wymaganiami normy ISO 9001.
elektroniczna
2 Raport z audytu wewnętrznego elektroniczna
3 Raport z działań korygujących elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia

Etap wdrożenia będzie składał się z:

- dostosowania systemu do opracowanej dokumentacji;

- certyfikacji przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny;

- udziału DU w audycie certyfikującym.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 przystąpienie do certyfikacji elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Certyfikacja i wdrożenie systemu zarządzania jakością - ISO niesie ze sobą wiele zalet, które mają realny wpływ na
działanie przedsiębiorstwa i jego wizerunek w oczach klientów. Korzystnie wpływają na jakość świadczonych usług oraz
zapewniają, że firma stosuje międzynarodowe standardy, które pozwalają na: rozpoznanie potrzeb klienta, a co za tym
idzie − spełnienie jego wymagań, dostarczanie wyrobów i usług według oczekiwań klientów oraz ciągłe doskonalenie
jakości świadczonych usług. Ponadto pozwalają na podejmowanie stosownych działań zwiększających efektywność
zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów realizowanych w organizacji. Dzięki ISO
przedsiębiorstwa popełniają mniej błędów, sprawniejsze jest raportowanie oraz lepsza komunikacja, jakość produktów i
usług ulega poprawie, a produkcja oraz bezpieczeństwo dostaw stają się niezwodne. Korzyści jakie przynosi wdrożenie
ISO:
- uzyskanie prestiżu i wiarygodności wśród partnerów handlowych;
- poprawa wyników finansowych poprzez optymalizację;
- zwiększenie satysfakcji klienta - poprawa jakości i podniesienie poziomu sprzedaży;
- dostęp do nowych rynków zbytu - przełamanie barier handlowych i otwarcie dostępu do rynków globalnych
- zwiększenie udziału w rynku - wzrost produktywności i konkurencyjności;
- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko;
- większe zaangażowanie pracowników w działalność firmy.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

8170005093

Chopina 18, Mielec 39-300

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcam...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.