Opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie w pełni zoptymalizowanej aplikacji webowej dostosowanej do procesów biznesowych przedsiębiorstwa

Parametry usługi
65 756 - 138 818

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

od 2 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
 • Opis: (maks. 8000 znaków)

Usługa polega na wykonaniu zgodnie z wymaganiami w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa aplikacji internetowej  (indywidualna platforma, sklep internetowy lub strona internetowa). Celem wdrożenia nowej usługi jest wsparcie przedsiębiorstw w automatyzacji zadań lub procesów, zarządzaniu treścią i usprawnieniem obecnych procesów związanych z prowadzeniem działalności (m.in. komunikacja z klientem oraz wewnątrz firmy). Rozwiązania są kierowane indywidualnie w zależności od potrzeb i słabych aspektów przedsiębiorstw aby wpływały na poprawienie obecnych wyników oraz optymalizowały czas pracy. W celu poznania i identyfikacji wrażliwych obszarów przedsiębiorstwa, wykonany zostanie audyt ukazujący obecne słabości oraz czynniki, które źle wpływają na generowane dotychczas wyniki, lecz także pomoże zrozumieć gdzie będzie można wprowadzić usprawnienie. Bazując na znalezionych niezgodnościach i zebranych informacjach, usługa wykonania aplikacji internetowej (zależnie od wybranego wariantu) będzie skupiała się na celach biznesowych firmy oraz potrzebach klienta. Zakres prac będzie zależny głównie od ilości ustalonych wymagań, założeń związanych z projektem oraz wybranego wariantu (strona internetowa, sklep internetowy lub indywidualna platforma). Każdy z wariantów jest rozbudowany na wiele kombinacji modułów oraz implementowanych funkcji zawartych w etapach realizacji projektu. Ilość wymaganych modułów do wdrożenia jest szacowana poprzedzonym audytem, który pozwala na indywidualne dostosowanie wariantu oraz funkcji do potrzeb przedsiębiorstwa. Pierwszy jest wykonywany etap opracowania, który będzie na bieżąco aktualizowany i modyfikowany w zależności do obowiązujących trendów i zmian w sektorze IT. 

Etap opracowania składa się z następujących kroków:


 1. Zebranie informacji / audyt
 2. Planowanie 
 3. Projektowanie siatki i grafik


Kroki etapu opracowania zawierają:

 • Konsultacja z przedsiębiorcą w celu poznania potrzeb i występujące problemy.
 • Opracowanie audytu przedsiębiorstwa.
 • Analiza oferty przedsiębiorstwa, procesów biznesowych, rozwiązań konkurencji oraz zdefiniowanie najlepszych obecnie wykorzystywanych praktyk w analizowanej branży.
 • Zrozumienie celów strategicznych i wykorzystywanych metod.
 • Zbadanie docelowej grupy odbiorców zainteresowanych usługą / produktem.
 • Analiza danych ilościowych (weryfikacja lejków sprzedażowych, zebranych danych analitycznych oraz doświadczeń klientów).
 • Zaprojektowanie mapy podróży klienta zależnie od wybranego wariantu usługi.
 • Zaprojektowanie interfejsów rozwiązań UX i UI (siatka graficzna).
 • Przygotowanie pełnego raportu podsumowującego etap opracowania zawierającego wszystkie pozyskane informacje związane z wykonanymi krokami.Po opracowaniu pełnego raportu - etapu opracowania, będą wdrażane moduły oraz implementowane funkcję (etap wdrożenia) zależnie od wykonywanego wariantu, który będzie tworzony od podstaw.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Audyt mający na celu poznanie i weryfikacje procesów biznesowych zachodzących w firmie – potwierdzający raportem. elektroniczna
2 Strategia i plan zaplanowanych prac usługi. elektroniczna
3 Specyfikacja techniczno-funkcjonalna elektroniczna
4 Pełen raport podsumowywujący etap opracowania ze wskazaniem planowanych etapów wdrożenia elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia

Zależnie od zapotrzebowania przedsiębiorstwa oraz wybranego wariantu, celem usługi jest wykonanie aplikacji internetowej (indywidualna platforma, sklep internetowy lub strona internetowa), aby usprawnić obecne procesy, komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa, lecz także z klientami, zautomatyzować zadania oraz ułatwić zarządzanie w firmie.

Projekt zostanie utworzony od podstaw, poprzedzając poznaniem przedsiębiorstwa (audyt)  wraz z jego obecnymi problemami i potrzebami. Każdy projekt będzie wykonywany indywidualnie, tak aby spełnić założone wcześniej wymagania. Proces wdrożenia jest podzielony na etapy, które zawierają w sobie implementowane moduły. Każdy moduł będzie rozwijany indywidualnie, zależnie od wybranego wariantu, skupiając się na osiągnięciu jak najlepszych usprawnień dla przedsiębiorstwa. Zaimplementowane specjalistyczne funkcję będą dostosowywane do potrzeb klienta oraz wdrażane od podstaw. 


Utworzona aplikacja internetowa zostanie wdrożona do systemu zarządzania treścią (CMS), który posiada intuicyjny interfejs podzielony na poszczególne moduły, pozwalając na wprowadzanie modyfikacji, integrację zewnętrznych aplikacji, przeglądanie danych analitycznych i administrację - strony, sklepu lub platformy. System zarządzania treścią jest stale aktualizowany oraz dostosowywany do zmian występujących w sektorze IT. Podczas wdrażania usługi wykorzystywane będą kluczowe elementy tożsamości marki, aby stworzyć spójne doświadczenie, które odzwierciedla zarówno obecny stan marki, jak i jej cele strategiczne i aspiracje na przyszłość. 


Etap wdrożenia jest podzielony na następujące kroki:


 1. Implementacja funkcji i modułów
 2. Testy funkcjonalne
 3. Poprawki 


Kroki etapu wdrożenia zawierają:

 • Zaprojektowanie architektury witryny internetowej.
 • Weryfikacja funkcjonalności prototypu siatki.
 • Wdrożenie i rozwój projektu graficznego siatki w funkcjonalną stronę/platformę WWW.
 • Optymalizacja czasu prędkości ładowania witryny.
 • Wykonanie pełnych testów funkcjonalnych w celu wyeliminowania niezgodności. 
 • Naniesienie ewentualnych poprawek w celu likwidacji błędów.
 • Ponowne wykonanie pełnego scenariusza testów funkcjonalnych.
 • Utworzenie pełnego raportu potwierdzającego wykonanie wcześniejszych etapów związanych z wdrożeniem prac.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Gotowa architektura witryny internetowej (w zależności od wybranego wariantu) elektroniczna
2 Funkcjonalny projekt graficzny prototypu siatki witryny wraz z zaprojektowanym graficznie interfejsem elektroniczna
3 Aplikacja internetowa spełniająca w pełni funkcjonalność dostosowaną do potrzeb klienta bazując na przeprowadzonych badaniach i audycie elektroniczna
4 Wdrożenie potrzebnych narzędzi do witryny zgodnie z potrzebami klienta elektroniczna
5 Raport z wykonanych testów funkcjonalnych aplikacji internetowej oraz wszystkich wykonanych działań zgodnie z planem elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie w pełni zoptymalizowanej aplikacji webowej dostosowanej do procesów biznesowych przedsiębiorstwa
niesie ze sobą wiele zalet, które mają realny wpływ na efektywne
działanie przedsiębiorstwa, a tym samym na jego wizerunek w oczach klientów. Wprowadzenie i wdrożenie skutecznych narzędzi informatycznych oraz webowych korzystnie wpłynie na jakość świadczonych usług oraz pozwoli organizacji,
stosując te innowacyjne rozwiązania, właściwie rozpoznać potrzeby klienta, a co za tym
idzie spełnić jego wymagania poprzez dostarczenie produktów i usług według oczekiwań klientów oraz ciągłe doskonalenie
jakości świadczonych usług. Ponadto pozwoli na podejmowanie stosownych działań zwiększających efektywność pracy
poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów biznesowych realizowanych w organizacji. Dzięki wspomaganiu oprogramowań, włączając w to pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników oraz analizowanie i projektowanie systemów gotowych do użycia poprzez:
•rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
•pisanie programów na zlecenie użytkownika,
•projektowanie stron internetowych,
przedsiębiorstwa popełnią mniej błędów, zastosują lepszą komunikację, a jakość pracy oraz
usług ulegnie znaczącej poprawie, włączając produkcję oraz bezpieczeństwo. Korzyści, jakie przyniesie opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie w pełni zoptymalizowanej aplikacji webowej dostosowanej do procesów biznesowych przedsiębiorstwa to:
- przewaga konkurencyjna na rynku;
- przyciągnięcie nowych klientów;
- uzyskanie prestiżu wśród partnerów handlowych;
- poprawa wyników finansowych poprzez optymalizację;
- poprawa jakości i podniesienie poziomu sprzedaży;
- dostęp do nowych rynków zbytu - przełamanie barier handlowych i otwarcie dostępu do rynków globalnych
- zwiększenie udziału w rynku - wzrost produktywności i konkurencyjności;;
- poprawa wizerunku firmy.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

8170005093

Chopina 18, Mielec 39-300

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcam...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.