STRATEGIA E-MARKETINGOWA FIRMY

Powrót
23 985 - 23 985

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

3

Czas opracowania

(miesiące)

-

Czas wdrożenia

(miesiące)

3

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Wariant zawiera opracowanie strategii e-marketingowej firmy zgodnie z opisem usługi.
Nie przewiduje się modyfikacji wariantu.
Usługa związana ze stworzeniem strategii e-marketingowej opiera się założeniach podanych w opisie usługi , które są w istocie opisem działań jakie podejmie wykonawca w celu przygotowania strategii oraz opisem jakie zostaną osiągnięte efekty.
Usługa w tym wariancie jest przeznaczona dla firm z każdego sektora działalności i nie wymaga modyfikacji.

W wyniku opracowanej strategii klient otrzymuje indywidualnie wykonana strategię, dostosowaną do jego potrzeb i celów a opracowaną wg założeń opisanych w specyfikacji usługi.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Strategia e-marketingowa przeznaczona jest dla firm z obszaru MŚP

Kalkulacja ceny:

1. Koszty osobowe
- Ilość roboczogodzin - 250
- Stawka godzinowa - 70 zł
- Suma - 17 500 zł

2. Pozostałe koszty obejmują (ceny netto):
- Pozyskanie/kupno niezbędnych materiałów - 500 zł
- Koszt konsultacji z ekspertami - 500 zł
- Koszty związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem biura oraz koszty mediów - 1.000 zł

Do wymienionych wartości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Kwota brutto za usługę = 23.985 zł

Wyjaśnienia do pozostałych kosztów:
- koszty konsultacji z ekspertami – tutaj wyjaśniamy, że w przypadku przygotowywanej przez nas usługi zachodzi konieczność zakupu informacji z zakresu działalności jaki reprezentuje dana firma. Należy pamiętać iż nasza usługa jest skierowana do przedsiębiorców z każdej możliwej branży. Musimy się posiłkować opracowaniami i różnego rodzaju wydawnictwami, które są dostępne w formie online czy tez wydawniczej ale są one płatne. Nie ma więc tutaj mowy o podwykonawstwie i w żaden sposób ten punkt nie wyklucza punktu, gdzie wskazujemy nasza kadrę.
- pozyskanie/kupno niezbędnych materiałów – tutaj wyjaśniamy, że w trakcie pracy przy stworzeniu strategii e-marketingowej pojawia się konieczność zakupu materiałów eksploatacyjnych w postaci, papieru, tonerów, nośników danych w celu archiwizacji i typowych materiałów biurowych. W trakcie pracy wymagane jest dokonywanie wydruków (w dużych ilościach) materiałów bieżących jak i wyżej wspomnianych opracowań a to są koszty, które trzeba ponieść.
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym biura oraz koszty mediów – tutaj mamy do czynienia z bieżącymi opłatami związanymi z funkcjonowaniem biura. Należy wziąć pod uwagę iż w trakcie przygotowania usługi w biurach zajmujących się tą usługą nie są wykonywane inne usługi dzięki którym można pozyskiwać fundusze na ich utrzymanie. Dla naszej działalności wynajmujemy pomieszczenia biurowe i wiąże się to z niezbędnymi opłatami.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.