Audyt przedsiębiorstwa pod względem zaprojektowania strony internetowej wraz z wdrożeniem

Powrót
24 741 - 24 741

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

1

Czas wdrożenia

(miesiące)

3

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Wariant zawiera zakres opisany w punkcie B.2. - wariant nie przewiduje modyfikacji zakresu przedstawionego w punkcie B.2.

Wariant zawiera następujące elementy:

Etap opracowania:
-przeprowadzenie analizy zapotrzebowania
-przygotowanie mapy strony internetowej, która ma powstać w wyniku audytu
- przygotowanie treści na stronę główną i/lub podstrony (dopasowane do konkretnego klienta i jego sytuacji);
- przygotowanie projektu graficznego strony internetowej;

Etap wdrożenia:
- zakodowanie projektu w językach programowania, którymi są przede wszystkim HTML, CSS, JavaScript;
- dopasowanie projektu strony do urządzeń moblinych takich jak telefon czy tablet;
- umieszczenie projektu graficznego do systemu zarządzania treścią;
- przeniesienie kompletnej strony na docelową domenę internetową

W wyniku wskazanego wariantu może powstać strona internetowa posiadająca funkcjonalności oraz specyfikacje usług tj.
- możliwość publikacji, archiwizacji artykułów na stronie oraz zarządzania komentarzami do nich
- formularz kontaktowy – umożliwi odwiedzającym wysyłanie poczty elektronicznej na określony w panelu adres e-mail bez potrzeby korzystania z programu pocztowego
- Interaktywne numery telefonów umożliwią klientom przeglądającym stronę na telefonie łatwe i szybkie nawiązanie połączenia bez konieczności zapamiętywania i przepisywania numeru telefonu

Funkcjonalność oraz specyfikacja usług
- moduł edycyjny
-- dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych
-- dodawanie, zmiana lub usuwanie elementów treści strony
-- edycja treści i stylu tekstu
-- wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony
-- stworzenie listy numerowanej i punktowanej
-- cofnięcie ostatnich operacji
-- wstawienie, edycja i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor)
-- wstawianie czystego kodu HTML
- moduł zarządzania slajdami/bannerami i reklamami na stronie – pozwoli na kompleksowe wykorzystanie powierzchni stron internetowych na kampanie reklamowe
- wielostopniowy dostęp do panelu – umożliwi określenie, którzy użytkownicy mają dostęp do których funkcji w serwisie
- zarządzanie użytkownikami – pozwoli kompleksowo zarządzać użytkownikami (dodawanie, edycja, usuwanie, przypisywanie uprawnień)
- backup bazy danych - zabezpieczenie przed utratą danych z powodu nieumyślnego
ich usunięcia
- galeria zdjęć – pozwoli na łatwe publikowanie zdjęć oraz efektowną ich prezentację. System automatycznie zmniejszy dodawane zdjęcia, a więc użytkownik nie musi wcześniej przystosowywać ich do warunków Internetu
- strona internetowa jest responsywna - dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest oglądana (telefon komórkowy, tablet, PC).

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą stworzyć nowy wizerunek w Internecie, dopasowanych do ich potrzeb i potencjału. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

25 074 - 28 727

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

2

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Wariant zawiera zakres opisany w punkcie B.2. rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności. W ramach dodatkowych funkcjonalności Odbiorca Wsparcia może wybrać od 1 do 4 funkcjonalności, które zostały osobno wycenione. Na cenę wariantu składa się cena usługi opisanej w punkcie B.2 + cena wybranych dodatkowych funkcjonalności.


Wariant zawiera następujące elementy:

Etap opracowania:
-przeprowadzenie analizy zapotrzebowania - wskazanie, jakie warunki powinna spełniać strona internetowa pod względem treści, grafiki, projektowania by najlepiej wpisywała się w harmonogram działań firmy;
-przygotowanie mapy strony internetowej, która ma powstać w wyniku audytu (strona główna, podstrony, przejścia, struktura itp.);
-przygotowanie treści na stronę główną i/lub podstrony (dopasowane do konkretnego klienta i jego sytuacji) - opis firmy/ oferty, przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów firmy, poszerzenie zasięgu oddziaływania firmy;
-przygotowanie projektu graficznego strony internetowej - wizualne przedstawienie oferty ;


Etap wdrożenia:

-zakodowanie projektu w językach programowania, którymi są przede wszystkim HTML, CSS, JavaScript;
- dopasowanie projektu strony do urządzeń moblinych takich jak telefon czy tablet - poprawa komfortu użytkowania strony dla klientów, zwiększenie ich zainteresowania usługami;
- umieszczenie projektu graficznego do systemu zarządzania treścią (CMS) - możliwość wprowadzania zmian w treści, aktualizacji oferty firmy w odpowiedzi na wymagania klientów;
- przeniesienie kompletnego projektu na docelową domenę internetową - wdrożenie Usługi – efekt ww. działań.


W wyniku wskazanego wariantu może powstać strona internetowa posiadająca funkcjonalności oraz specyfikacje tj.


- możliwość publikacji, archiwizacji artykułów na stronie oraz zarządzania komentarzami do nich
- formularz kontaktowy – umożliwi odwiedzającym wysyłanie poczty elektronicznej na określony w panelu adres e-mail bez potrzeby korzystania z programu pocztowego
- Interaktywne numery telefonów umożliwią klientom przeglądającym stronę na telefonie łatwe i szybkie nawiązanie połączenia bez konieczności zapamiętywania i przepisywania numeru telefonu


Funkcjonalność oraz specyfikacja usług
- moduł edycyjny
-- dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych
-- dodawanie, zmiana lub usuwanie elementów treści strony
-- edycja treści i stylu tekstu
-- stworzenie listy numerowanej i punktowanej
-- cofnięcie ostatnich operacji
-- wstawienie, edycja i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor)
-- wstawianie czystego kodu HTML
- moduł zarządzania slajdami/bannerami i reklamami na stronie – pozwoli na kompleksowe wykorzystanie powierzchni stron internetowych na kampanie reklamowe
- wielostopniowy dostęp do panelu – umożliwi określenie, którzy użytkownicy mają dostęp do których funkcji w serwisie
- zarządzanie użytkownikami – pozwoli kompleksowo zarządzać użytkownikami (dodawanie, edycja, usuwanie, przypisywanie uprawnień)
- backup bazy danych - zabezpieczenie przed utratą danych z powodu nieumyślnego
ich usunięcia
- galeria zdjęć – pozwoli na łatwe publikowanie zdjęć oraz efektowną ich prezentację. System automatycznie zmniejszy dodawane zdjęcia, a więc użytkownik nie musi wcześniej przystosowywać ich do warunków Internetu
- strona internetowa jest responsywna - dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest oglądana (telefon komórkowy, tablet, PC)

Dodatkowa funkcjonalność:
1. blog firmowy; integracja z mediami społecznościowymi
2. chat
3. wyszukiwarka; interaktywna mapka Google pokazująca lokalizację firmy i umożliwiająca ustawienie GPS z dojazdem
4. dodanie wersji obcojęzycznych całej strony lub wybranych zakładek

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą stworzyć nowy wizerunek w Internecie, dopasowanych do ich potrzeb i potencjału. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

50 645 - 50 645

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

2

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Wariant zawiera zakres opisany w punkcie B.2. rozszerzony o dodatkową funkcjonalność (moduł Kalendarium)

Wariant zawiera następujące elementy:

Etap opracowania:
-przeprowadzenie analizy zapotrzebowania
-przygotowanie mapy strony internetowej, która ma powstać w wyniku audytu
- przygotowanie treści na stronę główną i/lub podstrony (dopasowane do konkretnego klienta i jego sytuacji);
- przygotowanie projektu graficznego strony internetowej;

Etap wdrożenia:
- zakodowanie projektu w językach programowania, którymi są przede wszystkim HTML, CSS, JavaScript;
- dopasowanie projektu strony do urządzeń moblinych takich jak telefon czy tablet;
- umieszczenie projektu graficznego do systemu zarządzania treścią;
- przeniesienie kompletnej strony na docelową domenę internetową
Wariant zawiera makietę strony (UX Design) i prototypowanie.
W wyniku wskazanego wariantu może powstać strona internetowa posiadająca funkcjonalności oraz specyfikacje usług tj.
- możliwość publikacji, archiwizacji artykułów na stronie oraz zarządzania komentarzami do nich
- formularz kontaktowy – umożliwi odwiedzającym wysyłanie poczty elektronicznej na określony w panelu adres e-mail bez potrzeby korzystania z programu pocztowego
- Interaktywne numery telefonów umożliwią klientom przeglądającym stronę na telefonie łatwe i szybkie nawiązanie połączenia bez konieczności zapamiętywania i przepisywania numeru telefonu

Funkcjonalność oraz specyfikacja usług
- moduł edycyjny
-- dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych
-- dodawanie, zmiana lub usuwanie elementów treści strony
-- edycja treści i stylu tekstu
-- wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony
-- stworzenie listy numerowanej i punktowanej
-- cofnięcie ostatnich operacji
-- wstawienie, edycja i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor)
-- wstawianie czystego kodu HTML
- moduł zarządzania slajdami/bannerami i reklamami na stronie – pozwoli na kompleksowe wykorzystanie powierzchni stron internetowych na kampanie reklamowe
- wielostopniowy dostęp do panelu – umożliwi określenie, którzy użytkownicy mają dostęp do których funkcji w serwisie
- zarządzanie użytkownikami – pozwoli kompleksowo zarządzać użytkownikami (dodawanie, edycja, usuwanie, przypisywanie uprawnień)
- backup bazy danych - zabezpieczenie przed utratą danych z powodu nieumyślnego
ich usunięcia
- galeria zdjęć – pozwoli na łatwe publikowanie zdjęć oraz efektowną ich prezentację. System automatycznie zmniejszy dodawane zdjęcia, a więc użytkownik nie musi wcześniej przystosowywać ich do warunków Internetu
- strona internetowa jest responsywna - dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest oglądana (telefon komórkowy, tablet, PC).

Dodatkowa funkcjonalność: moduł Kalendarium, który będzie zawierał funkcjonalności:
- możliwość rejestracji, logowania
- zapisy w kalendarium
- rezerwacja terminu
- interaktywne formularze z potwierdzeniem rezerwacji
- dostosowanie terminu, miejsca lub innych opcji do rezerwacji

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą stworzyć nowy wizerunek w Internecie, dopasowanych do ich potrzeb i potencjału. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

69 077 - 69 077

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

Wariant zawiera zakres opisany w punkcie B.2. rozszerzony o dodatkową funkcjonalność (moduł Portal społecznościowy)

Wariant zawiera następujące elementy:

Etap opracowania:
-przeprowadzenie analizy zapotrzebowania;
-przygotowanie mapy strony internetowej, która ma powstać w wyniku audytu;
- przygotowanie treści na stronę główną i/lub podstrony (dopasowane do konkretnego klienta i jego sytuacji);
- przygotowanie projektu graficznego strony internetowej;

Etap wdrożenia:
- zakodowanie projektu w językach programowania, którymi są przede wszystkim HTML, CSS, JavaScript;
- dopasowanie projektu strony do urządzeń moblinych takich jak telefon czy tablet;
- umieszczenie projektu graficznego do systemu zarządzania treścią;
- przeniesienie kompletnej strony na docelową domenę internetową
Wariant zawiera makietę strony (UX Design) i prototypowanie.
W wyniku wskazanego wariantu może powstać strona internetowa posiadająca funkcjonalności oraz specyfikacje usług tj.
- możliwość publikacji, archiwizacji artykułów na stronie oraz zarządzania komentarzami do nich
- formularz kontaktowy – umożliwi odwiedzającym wysyłanie poczty elektronicznej na określony w panelu adres e-mail bez potrzeby korzystania z programu pocztowego
- Interaktywne numery telefonów umożliwią klientom przeglądającym stronę na telefonie łatwe i szybkie nawiązanie połączenia bez konieczności zapamiętywania i przepisywania numeru telefonu

Funkcjonalność oraz specyfikacja usług
- moduł edycyjny
-- dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych
-- dodawanie, zmiana lub usuwanie elementów treści strony
-- edycja treści i stylu tekstu
-- wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony
-- stworzenie listy numerowanej i punktowanej
-- cofnięcie ostatnich operacji
-- wstawienie, edycja i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor)
-- wstawianie czystego kodu HTML
- moduł zarządzania slajdami/bannerami i reklamami na stronie – pozwoli na kompleksowe wykorzystanie powierzchni stron internetowych na kampanie reklamowe
- wielostopniowy dostęp do panelu – umożliwi określenie, którzy użytkownicy mają dostęp do których funkcji w serwisie
- zarządzanie użytkownikami – pozwoli kompleksowo zarządzać użytkownikami (dodawanie, edycja, usuwanie, przypisywanie uprawnień)
- backup bazy danych - zabezpieczenie przed utratą danych z powodu nieumyślnego
ich usunięcia
- galeria zdjęć – pozwoli na łatwe publikowanie zdjęć oraz efektowną ich prezentację. System automatycznie zmniejszy dodawane zdjęcia, a więc użytkownik nie musi wcześniej przystosowywać ich do warunków Internetu
- strona internetowa jest responsywna - dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest oglądana (telefon komórkowy, tablet, PC).

Dodatkowa funkcjonalność: moduł “Portal społecznościowy”, który będzie zawierał funkcjonalności:
- rejestracja / logowanie
- panel użytkownika
- rozbudowana komunikacja na stronie za pomocą komentarzy i czatów
- forum
- tworzenie własnego profilu / portfolio / ofert sprzedaży

Wariant nie posiada funkcjonalności typowej dla sklepu internetowego tj. możliwość dokonania zakupu online.Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą stworzyć nowy wizerunek w Internecie, dopasowanych do ich potrzeb i potencjału. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.