Analiza i opracowanie zaawansowanych działań promocyjno - marketingowych wraz z wdrożeniem

Powrót
38 782 - 38 782

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie nie przewidziano modyfikacji zakresu przedstawionego w punkcie B.2.

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranym (jednym) profilu w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

54 280 - 54 280

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2. Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranym (jednym) profilu w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Różnica w stosunku do wariantu I: czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące przy zachowaniu miesięcznej liczby roboczogodzin (20h)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

46 838 - 46 838

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)


Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

67 170 - 67 170

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

54 895 - 54 895

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych


W wariancie nie przewidziano modyfikacji zakresu przedstawionego w punkcie B.2.

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.


Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

80 061 - 80 061

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

64 612 - 64 612

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.


Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

95 608 - 95 608

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.


Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

71 254 - 71 254

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (pięciu) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 48h.


Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 28h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 5 (czyli o 4 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

106 235 - 106 235

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (pięciu) profilach w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 48h.


Różnica w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 28h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 5 (czyli o 4 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

29 729 - 29 729

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zmniejszona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest efektem zawężenia działań - brak pozycjonowania strony/sklepu internetowego


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranym (jednym) profilu w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 18h.

Różnice w stosunku do wariantu I:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest mniejsza o 2h
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

Wariant przeznaczony jest dla firm, które przed przystąpieniem do wykonania usługi nie miały strony ani sklepu internetowego przez co przeprowadzenie dedykowanego audytu widoczności jest bezcelowe.

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.


Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

34 465 - 34 465

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranym (jednym) profilu w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Różnice w stosunku do wariantu I:
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

Wariant przeznaczony jest dla firm, które przed przystąpieniem do wykonania usługi nie miały strony ani sklepu internetowego przez co przeprowadzenie dedykowanego audytu widoczności jest bezcelowe.


Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

49 963 - 49 963

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

8

Czas wdrożenia

(miesiące)

9

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranym (jednym) profilu w mediach społecznościowych przez okres 8 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Różnice w stosunku do wariantu I:
- czas wdrożenia jest dłuższy o 3 miesiące przy zachowaniu miesięcznej liczby roboczogodzin (20h)
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

Wariant przeznaczony jest dla firm, które przed przystąpieniem do wykonania usługi nie miały strony ani sklepu internetowego przez co przeprowadzenie dedykowanego audytu widoczności jest bezcelowe.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

34 465 - 34 465

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (w wariancie nie ma pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

39 631 - 39 631

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (w wariancie nie ma pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

42 521 - 42 521

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

fW wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

49 298 - 49 298

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

44 846 - 44 846

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin przez 2 pierwsze miesiące etapu wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (pierwsze dwa miesiące etapu wdrożenia nie obejmują pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w kolejnych trzech miesiącach etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych (w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.) przy jednoczesnym pozycjonowaniu strony lub sklepu internetowego


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.


Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy oraz pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20 h (przez pierwsze 2 miesiące etapu wdrożenia) i 26h (przez kolejne 3 miesiące etapu wdrożenia)

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego, ale jedynie przez 3 miesiace, a nie przez cały czas trwania etapu wdrożenia

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

51 623 - 51 623

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin przez 2 pierwsze miesiące etapu wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (pierwsze dwa miesiące etapu wdrożenia nie obejmują pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w kolejnych trzech miesiącach etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych (w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.) przy jednoczesnym pozycjonowaniu strony lub sklepu internetowego
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy oraz pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20 h (przez pierwsze 2 miesiące etapu wdrożenia) i 26h (przez kolejne 4 miesiące etapu wdrożenia)

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego, ale jedynie przez 4 miesiace, a nie przez cały czas trwania etapu wdrożenia

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

52 902 - 52 902

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

5

Czas wdrożenia

(miesiące)

6

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin przez 2 miesiące etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w kolejnych trzech miesiącach etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych (w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.) przy jednoczesnym pozycjonowaniu strony lub sklepu internetowego


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.


Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 5 miesięcy oraz pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26 h (przez pierwsze 2 miesiące etapu wdrożenia) i 32 h (przez kolejne 3 miesiące etapu wdrożenia)

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego, ale jedynie przez 3 miesiace, a nie przez cały czas trwania etapu wdrożenia

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

61 291 - 61 291

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin przez 2 miesiące etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w kolejnych trzech miesiącach etapu wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych (w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.) przy jednoczesnym pozycjonowaniu strony lub sklepu internetowego
- wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.


Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy oraz pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26 h (przez pierwsze 2 miesiące etapu wdrożenia) i 32 h (przez kolejne 4 miesiące etapu wdrożenia)

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego, ale jedynie przez 4 miesiace, a nie przez cały czas trwania etapu wdrożenia

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

53 616 - 53 616

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

60 393 - 60 393

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

7

Czas wdrożenia

(miesiące)

8

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 7 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

63 284 - 63 284

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

71 672 - 71 672

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

7

Czas wdrożenia

(miesiące)

8

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 7 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

74 944 - 74 944

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

6

Czas wdrożenia

(miesiące)

7

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 6 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

85 276 - 85 276

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

7

Czas wdrożenia

(miesiące)

8

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Wydłużony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 7 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.


Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- czas wdrożenia jest dłuższy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

40 061 - 40 061

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

33 284 - 33 284

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

46 506 - 46 506

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

38 118 - 38 118

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

54 280 - 54 280

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

43 948 - 43 948

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- Zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- Skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)

Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie
3. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- pozycjonowanie strony internetowej
- promocja w social mediach
- kampanie Google Ads
- internetowy marketing szeptany
4. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego, działania konieczne do optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych;
5. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje pozycjonowanie strony lub sklepu internetowego oraz promocje na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 40h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

Różnica w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 20h
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

31 759 - 31 759

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (w wariancie nie ma pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

25 978 - 25 978

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest taka sama jak w wariancie 1 (w wariancie nie ma pozycjonowania strony ani sklepu internetowego ale została dodana promocja na drugim profilu w mediach społecznościowych)
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (dwóch) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 20h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 2 (czyli o 1 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- wariant nie obejmuje pozycjonowanie strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

38 204 - 38 204

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

30 812 - 30 812

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (trzech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 26h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 6h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 3 (czyli o 2 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

44 649 - 44 649

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

4

Czas wdrożenia

(miesiące)

5

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 4 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- czas wdrożenia jest krótszy o 1 miesiąc
- wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

35 645 - 35 645

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

3

Czas wdrożenia

(miesiące)

4

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro małe średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi handel inne

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W wariancie przewidziano modyfikację zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- zmniejszona liczba roboczogodzin w etapie opracowania jest efektem zawężenia działań - brak elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie"
- zwiększona średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych kanałów w mediach społecznościowych
- skrócony czas etapu wdrożenia wynika z możliwości podjęcia przez OW decyzji o długości trwania współpracy z DU (decyzja podyktowana przez indywidualne potrzeby OW)


Wariant zawiera następujące elementy:
1. Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych
2. Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych, w których mogą znajdować się:
- promocja w social mediach
- internetowy marketing szeptany
3. Opracowanie harmonogramu strategii działań - harmonogram w zależności od wyniku przeprowadzonych analiz może zawierać m.in. rodzaj i częstotliwość publikacji treści, utworzenie kont/a w social mediach lub konfiguracja istniejącego profilu w social mediach, działania w ramach marketingu szeptanego;
4. Wdrożenie - realizacja zaleceń i/lub działań wskazanych w harmonogramie strategii działań.

Wariant obejmuje promocję na wybranych (czterech) profilach w mediach społecznościowych przez okres 3 miesięcy. Średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia wynosi 32h.

Przykładowe działania obejmujące promocję na wybranych profilach w mediach społecznościowych: przygotowanie i publikacja treści, przygotowanie i kontrolowanie przebiegu kampanii reklamowych.

W ramach elementu "Wykonanie wstępnej analizy zapotrzebowania na rodzaj i ilość działań promocyjnych", znajduje się m.in.:
- określenie grupy docelowej
- określenie celu
- research działań konkurencji
- określenie rodzaju i szacowanej ilości prowadzonych działań

Różnice w stosunku do zakresu przedstawionego w punkcie B.2.:
- średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie wdrożenia jest większa o 12h
- liczba prowadzonych profili społecznościowych wynosi 4 (czyli o 3 więcej niż w wariancie I)
- czas wdrożenia jest krótszy o 2 miesiące
- wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego
- wariant nie zawiera elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie". W związku z pominięciem elementu "Przeprowadzenie audytu widoczności w Internecie" średnia miesięczna liczba roboczogodzin w etapie opracowania wynosi średnio 52h (czyli o 26h mniej niż w wariancie I).

W punkcie “Wybranie najlepszych dla firmy działań promocyjnych” jako przykłady dostępnych działań nie wymieniono pozycjonowania strony internetowej i kampanii Google Ads ponieważ dotyczą one pozycjonowania strony lub sklepu internetowego, a wskazany wariant nie obejmuje pozycjonowania strony ani sklepu internetowego.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę główną lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe (główne) miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego, którzy chcą zaplanować i wdrożyć profesjonalne działania promocyjne w firmie. Usługa skierowana jest zarówno dla firm usługowych, produkcyjnych i handlowych.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.