"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22.Z). Oferowane usługi obejmują swoim zakresem doradztwo w zakresie opracowywanie strategii rozwoju i analiz rynkowych, pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji, wprowadzenia nowych produktów na rynek, a także uzyskiwaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Większość usług jest świadczona w modelu kooperacji z innymi podmiotami naszej branży.

Wspieramy także przedsiębiorstwa z sektora MSP w aspekcie nawiązywania kontaktów z jednostkami naukowymi celem realizacji prac B+R prowadzących do wdrożenia na rynek innowacyjnych rozwiązań. Zakończyliśmy wdrożeniem realizację projektów na rzecz MŚP przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego IT, w tym w dziedzinie przedsięwzięć z obszaru styku IT i medycyny. Były to m.in. projekty dotyczące: nowatorskiego pełzającego urządzenia do gastroskopii, metody zdalnego badania znamion skórnych wykorzystujących e-usługę, metody identyfikacji spożycia narkotycznych substancji psychoaktywnych na podstawie reakcji organizmu z zastosowaniem e-usługi, zdalnej metody badania przetoki tętniczo – żylnej poprzez analizę widma sygnału przetoki. Podczas ich realizacji odpowiadaliśmy za: organizację i koordynację zespołów badawczych, zapewnianie zasobów, zarządzanie jakością, ryzykiem, zmianą, rozwiązywanie konfliktów, monitoring i ewaluację.

Realizowane działania stanowią odzwierciedlenie celów statutowych firmy między innymi wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego, przedsiębiorczości, innowacyjności i współpracy sfery nauki i gospodarki, prowadzenie działań koordynujących inicjatywy mające na celu efektywne współdziałanie przedsiębiorstw w obszarze komunikacji, promocji i integralnej oferty produktowej, czy też wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy sieciowej –

Dostępne usługi
Dane firmy

8151757171

691 491 970

lp.gro.mungis@mungis

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.